ชื่อบริษัท ไซเรียส เกม (CYRIUS GAME CO.,LTD )
Company Address:78 / ซอย พิบูลสงคราม 16 แขวง/ตำบล สวนใหญ่ อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000